คำตอบ

2014-01-30T19:29:38+07:00
ประโยคของภาษาอังกฤษจะแปลจากหลังมาหน้า ซึ่งกลับกันกับประโยคภาษาไทย
2014-01-31T09:40:25+07:00
ประโยคของภาษาอังกฤษนั้น แตกต่างจากภาษาไทยเป็นอย่างมาก มีสิ่งที่แตกต่างหลายอย่างเลยครับ เช่น สรรพนาม ในภาษาอังกฤษ คือ He She It I You We They แค่ในภาษาไทยนั้นมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน เช่น เขา เธอ ฉัน คุณ โยม อาตมา ฯลฯ