หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

2

คำตอบ

2014-01-31T09:50:29+07:00
ทั้งสองหลักสูตรต้องทำควบคู่กันไปครับ เนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาภาคบังคับที่พวกเราต้องเรียน แต่การศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นนั้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของแต่ละท้องถิ่น แต่มันจำเป็นต้องมีการทำควบคู่กันไป
2014-01-31T18:03:24+07:00
มีความสัมพันธ์กันค่ะ และถ้าสามารถนำมาประยุกต์รวมกันได้จะเกิดผลงานที่เป็นคุณภาพสร้างสรรค์มาก คือการนำเอาองค์ความรู้พื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์กับความรู้ภายในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด ยกตัวอย่างนะคะ วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในท้องถิ่นของฉัน มีมะพร้าวมากจึงนำเอากะลาภายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นรถลาก โดยใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการสร้างรถลากมากยิ่งขึ้นค่ะ ถือเป็นการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากค่ะ