คำตอบ

2014-01-31T10:20:25+07:00
มีโจทย์มั้ยครับ?

เศษส่วนนั้น ถ้าตัดได้ก็ให้ตัดครับ ส่วนการบวกก็ต้องทำเศษให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกัน การลบก็ต้องทำเศษให้เท่ากัน้เหมือนการบวกแล้วค่อยเอามาลบครับ แต่การคูณนี่คูณได้เลยครับ เศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วน
2014-01-31T17:43:43+07:00
การหารให้กลับเศษเป็นส่วนก่อนแล้วค่อยคูณฮับ ส่วนการบวกและการลบ ทำส่วนให้เท่ากันโดยหา ค.ร.น ก่อน