ตา
ดวงตาเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น องค์ประกอบของตา การมองเห็นแสงสว่าง จุดรับภาพ การวัดสายตา

คำตอบ

2014-01-31T17:48:38+07:00
อวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นของสิ่งมีชีวิตคือ ตา ค่ะ
ความผิดปกติของตานะคะ คนปกติคือคนที่มีระยะใกล้ตาคือ 25 เซนติเมตรค่ะ และมีระยะไกลตาคือระยะอนันต์ค่ะ เช่น การมองดูดาวบนท้องฟ้า
1 สายตาสั้น คือ คนที่มีกระบอกตายาวเกินไป ภาพจึกตกกระทบก่อนเรติน่า มีระยะใกล้ตาน้อยกว่า 25 เซนติเมตร ดังนั้นจึงมองภาพในระยะใกล้ชัดเจนแต่ภาพในระยะไกลจะมองไม่ชัดค่ะ
                      แก้ไขโดยใส่แว่นเลนส์เว้าที่มีระยะโฟกัส พอเหมาะค่ะ
2 สายตายาว เป็นคนที่มีกระบอกตาสั้นกว่าปกติ ภาะตกกระทบเลยเรติน่าออกไป มีระยะใกล้ตามากกว่า 25 เซนติเมตร ดังนั้นจึงมองภาพไกลชัดเจน แต่มองใกล้ไม่ชัดเจน
                     แก้ไขโดยใส่แว่นเลนส์นูนที่มีระยะโฟกัสพอเหมาะ
3 สายตาเอียงนะคะ แสดงว่ามีเลนส์ตาผิวขรุขระไม่เท่ากัน ภาพที่มองเห็นจึงบิดเบี้ยวออกไป แก้ไขโดยใส่เลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกค่ะ