คำตอบ

2014-01-31T19:24:05+07:00
ยกตัวอย่างโครงงานที่น่าสนใจค่ะ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สารสกัดจากหอมหัวใหญ่บรรเทาหวัด ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการ ผสมกับ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ว่า หัวหอมนั้นสามารถบรรหวัดได้จริง(บรรพบุรุษ) ผสมกับวิทยาศาสตร์โดยนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ :)