ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3 ข วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ให้หน่อยค่ะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ข้อ 2 ใหญ่ค่ะ เอาเฉพาะข้อ 12 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

1
-3/8 (2m+11) - 1/2 = 5/2
/ = คำว่าส่วนนะค่ะ เช่น 3/8 อ่านว่า เศษสามส่วนแปด
ตรวจคำตอบด้วยนะค่ะ
-3/8(2m+11) -1/2 = 5/2
m = -19/2 มั้ง

คำตอบ

2014-01-31T20:41:18+07:00
-3/8(2m+11) -1/2 = 5/2

-3/8(2m+11) =  5/2+1/2

-6/8m+(-3/8*11) = 6/2

-6/8m - 33/8 =3

-6/8m =3+ 33ส่วน8       ( ทำส่วนให้เท่ากัน  โดยการหาครน.  = 8 )
-6/8m =24+33 ส่วน8
-6/8m = 57/8
m = 57/8+8/6
m = 19/2  
       6เศษ1ส่วน 2
*** 9เศษ 1 ส่วน2
ตรวจคำตอบก็ใช้คำตอบที่ได้ แทน m เลยค่าา
ขอบคุณมากๆคร่า
-6/8m+(-3/8*11) = 6/2 งงตรงนี้
ใช้-3/8คูณเข้าไปในวงเล็บค่าา