คำตอบ

2014-01-31T17:53:21+07:00
บารมีของกัณฑ์ฉกษัตริย์ คือ กัณฑ์ในการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 เรื่องหรือเปล่าคะ
ถ้าใช่ ก็คือ เป็นการฟังเทศน์เรื่องที่ 12 ซึ่งผู้ใดบูชาจะเจริญพร 4 ประการค่ะ ดังนี้
1 อายุ
2 วรรณะ
3 สุขะ
4 พละ ทุกๆชาติ