คำตอบ

2014-02-01T10:29:00+07:00
ไดอะตอม เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหนึ่งค่ะ ซึ่งสามารถสังเคราะห์แสดงได้เอง
ตามที่เข้าใจแล้ว น่าจะเป็นพืชค่ะ เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ไม่สามารถ สร้างอาหารเองได้อย่างพืช #มหกรรมการคาดเดาอย่างมีหลักการและเหตุผล 55555 ;))
2014-02-06T22:07:41+07:00
ไดอะตอม เป็นพืชขนาดเล็ก เป็นพืชเซลล์เดียว มีคลอโรฟิลล์ มีรูปร่างแตกต่างกันไป
ประโยชน์
-เป็นอาหารของสัตว์น้ำต่างๆ
-ใช้ขัดโลหะ
-ทำชนวนเตาไฟ    เป้นต้นคะ
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ