คำตอบ

2014-02-01T17:20:16+07:00
การบวกและการลบ 
- ตั้งจุดให้ตรงกันแล้ว เริ่มบวก/ลบได้เลยครับ

การคูณ
- ถอดจุดออกก่อน
- คูณกันแบบปกติ
- นัดจุดของทุกจำนวนรวมกันแล้วเอามาเติมจุดใส่ให้คำตอบ
2014-02-06T11:33:13+07:00
ถ้าการหารก็
 \frac{10}{0.2} =50
ก็ทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็ม โดยการx10 เข้าไปทั้งเศษและส่วน จะได้
 \frac{100}{2} =50

*** \frac{10}{0.2} = \frac{100}{2}