คำตอบ

  • imaahboo
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-01T18:06:31+07:00
บักนัท-สับปะรด บักสีดา-ฝรั่ง บักเขียบ-นอยหน่า บักหุ้ง-มะละกอ บักขาม-มะขาม บักมวง-มะม่วง บักพราว-มะพร้าว งัว-วัว ขี้คังคาก-คางคก ขี้เกี๋ยม-จิ้งจก จอนฟอน-พังพอน ซ่าง-ช้าง เอี๊ยน-ปลาไหล กะปอม-กิ้งก่า เสีย-เสือ เกิบ-รองเท้า งอบ-หมวก สาด-เสื่อ ขวน-ขวาน งอบ -หมวก