ข้อใดเป็นปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราว
1.วิหาร 2.พิพิธภัณฑ์ 3.พระเมรุมาศ 4.สะพานพุทธ

2

คำตอบ

2014-02-01T17:13:41+07:00
พระเมรุมาศครับ เนื่องจากพระเมรุมาศนั้น เป็นพระเมรุที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หรือเชื้อพระวงค์ ตัอย่างเช่ย พระเมรุมาศของสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานี ที่ตั้งพระเมรุมาศอยู่ที่สนามหลวง พอเสร็จพิธีก็ได้มีการถอดถอนออกไป