คำตอบ

  • pearwa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-01T14:21:06+07:00
มี คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำสนธิ  น่าจะมีแค่นี้นะค่ะ ^^
2014-02-01T17:11:28+07:00
- คำไทยส่วนใหญ่เป็นคำโดดๆครับ พยางค์เดียว
- สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
- ไม่มีตัวการันต์