คำตอบ

2014-02-02T00:16:11+07:00
หาคำตอบโดยการ เอา -255 หารสามค่ะ
จะได้ -85
แต่โจทย์บอกว่าสามจำนวนเรียงกัน ดังนั้นจึงเท่ากับ -84 -85 -86 ค่ะ
สู้ๆ :)