กำหนดให้ a=-3,b=4,c=7และd=-15 จงหาค่าของ 2a-3b+7c
------------
4dx1 bx31
-- --
2 -a
(สี่ดีคูณเศษหนึงส่วนสอง) (บีคูณสามสิบเอ็ดส่วนลบเอ) = เท่าไหร่ ?

1

คำตอบ