คำตอบ

  • Aya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-05T22:14:45+07:00
め เมะ
い อิ
めい เมะอิ = เมย์
ถ้าเป็นชื่อคนต่างประเทศ ใช้ ตัวคะตะคะนะ Mei หรือ メイ
2014-02-08T22:20:47+07:00
รถโดยสารประจำทาง
จ้า............
ถ้าเป็นชื่อคนต่างประเทศ ใช้ ตัวคะตะคะนะ Mei หรือ メイ