ให้นักเรียนบอกกิจกรรมที่คนในชุมชน ในท้องถิ่นของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่ายั่งยืน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

1

คำตอบ

2014-02-02T12:49:49+07:00
ช่วยกันปลูกต้นไม้ตามสะภาพแวดล้อมในท้องที่ของตนเอง