ถ้านำวัสดุมาดึงจนสุดแรงแล้วปล่อยวัสดุจะกลับคืนสู่สภาพเดิมแสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติอย่างไร

2
ง่ายมากเลยล่ะ
มีความยืดหยุ่นค่ะ

คำตอบ

2014-02-02T14:20:38+07:00
2014-02-02T20:14:17+07:00