อธิบายวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของท่อเหล็กกล้าโดยวิธีการป้องกันแบบแคโทด(cathodic protection)มาทั้ง2วิธี

1

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-06T00:24:24+07:00