คำตอบ

  • imaahboo
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-02T13:34:45+07:00
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยุ่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า อุปสง อุปทาน มีสองสาขาใหญ่ๆคือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ เศรษฐศาสตร์มหภาค
2014-02-02T13:57:27+07:00
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ในหน่วยการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เราก็จะเรียนเรื่อง ต้นกำเนิดวิชาเศรษฐศาสตร์ บุคคลสำคัญทางสาขาวิชานี้ เช่นอดัม สมิท ปัจจัยในการผลิต วัตถุประสงค์ของผู้ผลิต กลไกตลาด มือที่มองไม่เห็น อุปสงค์-อุปทาน  ฯลฯ