คำตอบ

2014-02-02T19:38:07+07:00
2014-02-02T20:12:50+07:00
ไม่เกิดรุ้งกินน้ำแน่นอนค่ะ
รุ้งกินน้ำจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ มีละอองน้ำจากฝน และแสงอาทิตย์ เกิดการหักเหของแสงเป็นรุ้งกินน้ำค่ะ