คำตอบ

2014-02-02T20:04:46+07:00
Q = ml คือ ปริมาณหรือความร้อนที่ได้รับหรือคายออก
เดลตา Q คือ ผลต่างของ Q₁ กับ Q₂ (Q₁ ₋ Q₂)
สู้ๆฮับ :D