ปลุกเอาแรงทั่วตน หมายถึงอะไร

การทำอย่าด่วนได้ หมายถึงอะไรคะ

1

คำตอบ

2014-03-07T21:36:13+07:00
ปลุกเอาแรงทั่วตน หมายถึง ควรให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง   มิตรสหายเพราะวันข้างหน้าอาจอาศัยใช้งานเขาได้