คำสอนในสุภาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนใครบ้างครับ

2

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-02T20:40:02+07:00
จุดประสงค์ในการแต่งสุภาษิตพระร่วง ก็เพื่อสั่งสอนประชาชน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่ดีของคนไทย