กำหนดให้a=-3,b=4,c=7,และd=-15 จงหาค่าของ 2a-3b+7c
-------------
4dx1 bx31
-- ---
2 -a

(สี่ดีคูณเศษหนึ่งสวนสอง,บีคูณสามสิบเอ็ดส่วนลบเอ) ขอวิธีทำด้วยครับ

1
น้องๆ พี่ขอเป็นรูปได้ไม

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-03T19:57:00+07:00