คำตอบ

2014-02-02T22:35:07+07:00
2014-02-02T23:15:35+07:00
แน่นอน ! ฉันชอบ/รักที่จะ... แต่อันดับแรกคงต้องถามพ่อกับแม่ของฉันก่อน
:)
แน่นอน! รัก แต่แรกที่ฉันต้องถามพ่อแม่ของฉัน