สารละลาย HA ซึ่งมีความเข้มข้น 0.1 mol/dm³ แตกตัวได้ร้อยละ 0.10 จะมีค่า pH เท่าใด

1

คำตอบ

  • prang
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-03T19:47:51+07:00
ร้อยละการแตกตัว=ความเข้มข้นที่แตกตั*100
                          ความเข้มข้นเริ่มต้น
0.10=ความเข้มข้นที่แตกตั*100
         0.1
ความเข้มข้นที่แตกตัว=10ยกกำลัง-4
pH=-log 10ยกกำลัง-4
pH=-(-4log 10)
pH=4 ตอบจ้รา