คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-03T20:05:52+07:00
สนับเพลา 
เสด็จ เสวย เขนย ขนง อีกธำมรงค์ ผทม สรง และพระศรี 
มีทั้งคำ บัง บัน บรร และบำ นำหน้าคำที่มีสองพยางค์ 
บังเอิญ และ บังคับ ทั้งบรรเจิด บรรสาน บันดาล และบำนาญนั่น 
ยังมีคำที่นำด้วย กำ คำ จำ และ ทำ ดำ ตำ กับ ชำ 
ใช้นำหน้าคำอีกเช่นกัน นั่นคือ กำเนิด จำเริญ 
ดำรง คำนับ ชำนาญ กำนัล ทำนบ และตำรวจนั้นก็คำเขมรไง 
ยังมีคำที่มีอักษรนำ ควบกล้ำ เราใช้ปนคำไทย รู้กันดีว่า 
ขจี เจริญ โขลน ทวาร และเผอิญ เผชิญ เสน่ง สลา 
ขจร ขจาย ผกาย ผกา