ถังนํ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง3.5เมตรถ้ามีนํ้าอยู่สูงจากก้นถัง2.5เมตรจะต้องเติมนํ้ากี่ลิตรจึงจะเต็มถังพอดี วิธีทำ ทำยังไงอร่สอนหน่อยนะค่ะ

2

คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-03T20:56:10+07:00
อย่างแรก เราต้อง หาปริมารถัง 2x3x3.5=21 ลบ.ม.
2) หาปริมาตรน้ำ โดยน้ำอยู่ในถัง ความกว้างความยาวถังได้อยู่แล้ว ก็ 2x3x2.5= 15 ลบ.ม.
แล้วก็เอา ปริมาตรถังลบปริมาตรน้ำ 21-15 = 6 ลบ.ม. คือปริมาตรที่ต้องเติมน้ำเพิ่ม ^^
2014-02-04T00:04:28+07:00
เราต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตร แสดงว่าความสูงของน้ำที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลง
เราสามาถถเอา 3.5 - 2.5 = 1ได้เลย
จะต้องเติมน้ำอีก 2 × 3 × 1 = 6 ลบ.ม.
1 ลบ.ม. = 1000 ลิตร
เพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำอีก 6000 ลิตร ค่ะ :)