คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-03T20:22:16+07:00
คำที่เป็นอนุพจน์ (ลูกคำ) ของคำตั้ง (แม่คำ) จัดไว้ใต้คำตั้ง เช่น รุ่ง เป็นแม่คำ มีลูกคำ คือ รุ่งเช้า รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ รุ่งอรุณ