กำหนดให้ s แปรผันตรงกับ t² และ s = 15 เมื่อ t = 5
1)จงหาค่า s เมื่อ t =10
2)ถ้า t เป็น  \frac{1}{4} เท่า ของปริมาณเดิม 5 จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิม

1

คำตอบ

2014-02-06T00:35:22+07:00
จาก sแปรผันตรงกับ t² จะได้ s=kt²
จากโจทย์ ; s=15 เมื่อ t=5
                จะได้ 15 = k*5² 
                          k = 15/25 = 3/5
1) s=( \frac{3}{5} )*t²
    s=( \frac{3}{5})*10²
    s=60

2) ข้อนี้อ่ะ คือถามว่าsเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิม รึป่าว????
    ถ้าถามว่า s เป็นกี่เท่า ⇒ จาก sแปรผันตรงกับ t² 
                                     จะได้    \frac{s1}{s2}  =   [\frac{t1}{t2} ]^{2}
                                                \frac{s1}{s2} = [\frac{t1}{ \frac{t1}4} } ]^{2}
                                               s₂ =  \frac{1}{16}  s1
                                     ดังนั้น s จะเป็น \frac{1}{16} เท่าของปริมาณเดิม
#งงถามได้นะๆ