คำตอบ

2014-02-03T22:54:26+07:00
โดยดการใช้แรงมากระทำกับวัตถุครับ แรงไม่เพียวแต่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แต่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างและขนาดก็ได้เช่นเดียวกันครับ :)