คำตอบ

  • pearwa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-03T22:08:41+07:00
2014-02-03T22:22:56+07:00
หมายถึงการทำงานทำแบบผ่านๆ ให้เสร็จๆไป เหมือนกับการที่เราทำงานลวกๆเพื่อให้ได้ส่ง -..-)