คำตอบ

2014-02-03T22:49:10+07:00
หัวใจได้รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำมาจากส่วนล่างของร่างกายผ่านทางเส้นเลือด Suferior Venacava และเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนบนของร่างกายผ่านทางเส้นเลือด Inferior Venacava แล้วส่งมายังหัวใจห้องบนขวา Right Atrium ผ่านลิ้นสามแฉก Tricuspid Valve แล้วส่งไปยังห้องล่างขวา Right Ventricle แล้วส่งต่อไปยังปอด โดยมีลิ้น Pulmonary Semilunar Valve กั้นอยู่ ผ่านทางเส้นเลือด Pulmonary Artery ปอดจะทำการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วนำออกซิเจนมาฟอกเลือดให้เลือดที่มีออกซิเจนน้อยกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนมากขึ้น แล้วส่งผ่านมาทางเส้นเลือด Pulmonary Vain กลับมายังหัวใจห้องบนซ้าย Left Atrium แล้วส่งต่อไปห้องล่างซ้าย Left Ventricle โดยมีลิ้นสองแฉก Bicuspid Valve กั้นอยู่ จากนั้นส่งต่อไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า Aorta ซึ่งมีลิ้นกั้นระหว่าง Left Ventricle กับ Aorta คือลิ้น Aortic Semilunar Valve แล้วส่งไปยังร่างกาย

*** หัวใจของคนเราขนาดเท่ากำปั้นของแต่ละคน
*** หัวใจของหมูเหมือนกับหัวใจของมนุษย์มากที่สุด
*** ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายมีหนังหนาที่สุด เพื่อใช้ในการสูดชีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย

= = = ทริคการจำชื่อเส้นเลือดเป็นภาษาอังกฤษ = = =
Venacava คือเส้นเลือดที่เข้ามายัง... //จำแค่ให้สำหรับเข้าก็พอ
Vain คือเส้นเลือดย่อยของ Venacava แต่ก็เป็นเส้นเลือดเข้าเหมือนกัน
Aorta คือเส้นเลือดที่ออกจาก... //ใช้สำหรับเลือดออก
Artery คิอเส้นเลือดย่อยของ Aorta แต่ก็เป็นเส้นเลือดออกเหมือนกัน
Inferior ด้านบน,ส่วนบน
Suferior ด้านล่าง,ส่วนล่าง
Pulmonary เส้นเลือดทีเชือมจากหัวใจไปปอด,ปอดไปหัวใจ ***ลบความเชื่อผิดๆที่ว่า Pulmonary ถ้าเส้นแดงเลือดดำ ถ้าเส้นดำเลือดแดงซะ เพราะจะทำให้สับสนมากขึ้น

ถ้างงก็ถามได้ทางข้อความนะครับ :)