คำตอบ

2014-02-03T22:50:48+07:00
แสงเร็วกว่าเสียง เพราะแสงมีความเร็ว 299,792,458เมตร/วินาที