ถามว่า ไปไหนมา ได้รับคำตอบว่า สามวาสองศอก แสดงถึงการล้มเหลวในการพูดอย่างไร

1

คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-04T16:47:30+07:00
ล้มเหลวที่สื่อสารกันไม่เข้าใจ ตอบคำถามไม่ชัดเจน มีคนตอบเราว่าสามวาสองศอก เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่า ไปไหนมา