คำตอบ

2014-02-05T19:51:05+07:00
ก็แก้คล้ายๆกับสมการธรรมดานั่นแหละครับ
18+6x>0
ย้าย6xไปก่อน
18>-6x
แล้วย้าย-6มาหาร18
 \frac{18}{-6} <x
-2<x