เเต่งประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้าง

2