ถ้า ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของ 12,18 และ 24 คือ a และ b ตามลำดับ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.b÷a=12 2.b-a²=36 3.a-b÷11 =6 4.ถูกทุกข้อ

2

คำตอบ

2014-02-04T20:02:39+07:00
ครน. = a = 6
หรม. = b = 72

ตอบข้อ 4 //ปล. ช้อยข้อ4 ต้องพิมพ์ว่า (b-a)/11 = 6 นะครับ