คำตอบ

2014-02-05T14:57:26+07:00
 \sqrt{3} -  \sqrt{2}  อินเวอร์สคือ  \frac{1}{ \sqrt{3} -  \sqrt{2} }
                                      =    \frac{1}{ \sqrt{3}- \sqrt{2} } * \frac{ \sqrt{3}+ \sqrt{2}  }{ \sqrt{3}+ \sqrt{2} }
                                      =   \frac{ \sqrt{3}+ \sqrt{2}  }{  (\sqrt{3}) ^{2}- (\sqrt{2}) ^{2}  }
                                     =   \frac{ \sqrt{3}+ \sqrt{2}  }{1}
                                     =  \sqrt{3} +  \sqrt{2}