1.ข้อใดคือประโยคคําถาม
ก.กรุณาอย่าเสียงดัง
ข. ผมไม่ได้กำลังร้องเพลง
ค.
เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำใช่ไหม
ง.เทอไปเที่ยวกันฉันไหม

2