การแสดงโขนที่ไม่มีการสร้างโรงแสดงกับพื้นดินกลางสนามนิยมเล่นตอนที่เกียวกับการรบการยกทัพคืออะไร

2

คำตอบ

2014-02-04T21:46:22+07:00
2014-02-09T17:30:09+07:00
โขนกลางแปลงค่ะ นิยมแสดงตอนที่เกี่ยวกับการยกทัพ เพราะมีพื้นที่ในการแสดงมาก