คำตอบ

2014-02-05T16:52:33+07:00
คำถามเหมือนจะไม่ชัดเจนนะ กว้างมาก

ภาคใต้...ภาคใต้ของประเทศอะไร แล้วส่วนไหนของภาค ระบุจังหวัดได้ไหม
สงบ...สงบในเรื่องอะไร แล้วอะไรคือความสงบดังกล่าว
ความลำบาก....ลำบากในด้านไหน ใครคือผู้ได้รับผลกระทบ

แก้ไขคำผิดให้นะครับ จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องในคราวหลัง
พากใต้ > ภาคใต้**
ยังไง > อย่างไร**
  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T18:50:49+07:00