คำตอบ

2014-02-05T16:44:44+07:00
ถ้าอ่านว่า ภัค-วะ-ระ-พง
Phakwaraphong
ภัค-วอ-ระ-พง
phankworaphong
ภัค-คะ-วะ-ระ-พง
phakkawaraphong
คิดว่านะูู^^