Y แปรผันโดยตรงกับผลบวกของจำนวนสองจำนวน จำนวนหนึ่งแปรผันโดยตรงกับxอีกจำนวนหนึ่งแปรผันโดยตรงกับxกำลังสอง ถ้าy=10 เมื่อx=1 และy=14 เมื่อx=2 จงหาค่าxเมื่อy=4

1

คำตอบ

2014-02-06T00:13:53+07:00
ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะ แต่ทำแล้วคำตอบมันออกอ่ะ 555555 #งงถามได้นะๆ:D