คือปรากฏการณ์ที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอหรือก๊าซ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-05T20:51:00+07:00
คือปรากฏการณ์ที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของเเข็งกลายเป็นไอหรือก๊าซ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว
2014-02-06T12:13:55+07:00
ปรากฏการณ์ที่สสารเปลี่ยนจาก ของแข็ง เป็น แก๊ส ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยไม่ผ่านสถานะ ของเหลว สารที่ละเหิดก็มี 1.การบูร 2.เป็นแข็งแห้ง เป็นต้น