พึ่งหัดทำรายงานครั้งแรกค่ะ อยากจะรู้ว่าบรรณานุกรมทำอย่างไร

1

คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T14:19:29+07:00
เขียนในส่วนท้ายของรายงาน
เรียงลำดับตัวอักษรผู้แต่งถ้ามีอังกฤษกับไทยเอาไทยขึ้นก่อน
บรรทัดแรกของบรรณานุกรมชิดด้านซ้ายที่เว้นจากขอบกระดาษเข้ามา  1.5  นิ้ว  ถ้ายังไม่จบ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้ามาประมาณ  7  ช่วงตัวอักษรของบรรทัดแรก  ให้เขียนตรงกับช่วงตัวอักษรที่  8