ประเพณี บวชป่า สืบชะตาแม่น้ำมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

2

คำตอบ

2014-02-05T21:33:03+07:00
บวชป่าคือการลดการตัดต้นไม้ เพราะเขาจะนำผ้าสีมาผูก
สืบชะตาแม่น้ำ ขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง ให้แม่น้ำลำคลองอยู่ได้นานขึ้น ประมาณนี้อะ
2014-02-09T17:02:41+07:00
เป็นการอนุรักษ์ป่า และแหล่งน้ำลำธารค่ะ เป็นกุศโลบายที่แยบยลมากของคนสมัยโบราณ ^^