ช่วยคิดหัวข้อในการทำรายงานทีค่ะ
เป็นเรื่องอะไรก็ได้ ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน
ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ :)

1
ต้องการเกี่ยวกับอะไร อาจเปนการเมือง ไม่ก้อที่ท่องเที่ยวก้อน่าสนใจน่ะ เพราะสามารถแนะนำให้คนไทย ช่วยกันเที่ยวในประเทศ