คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-09T00:47:00+07:00
พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาล
ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิรันดร์ไป
ทุกข์ถ้ามีถูกขจัดและปัดเป่า
สิ่งโลมเล้าให้จิตคิดหวั่นไหว
ขอให้มันสูญสลายมลายไป
พบแต่ความสุขใจนิรันดร์กาล