คำตอบ

2014-02-09T16:16:12+07:00
คุณก็ลองหาสิ่งที่คิดว่าสิ่งที่ไม่น่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ให้สมามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อย่างเรื่องพาราโบลา ก็เอามาประยุกต์เป็น เครื่องปิ้งบาร์บีคิวด้วยพลังแสงอาทิตย์ อะไรอย่างนี้ก็ได้ เพราะพาราโบลามีคุณสมบัติในการรวมแสงบริเวณจุดกึ่งกลาง หรือไม่ก็เอาเรื่องที่แปลกๆ ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครลองทำมาก่อน